کلید لمسی (آلومینیوم)

کلید لمسی آلومینیوم در سه رنگ زیر موجود می باشد:

    • نقره ای
    • مشکی
    • طلایی (بژ)

این نوع فریم از تک خانه تا 3 خانه یکپارچه قابل استفاده می باشد و می توان کلید لمسی و مکانیزم های دیگر را در یک فریم بصورت یکپارچه ترکیب نمود.